mountain

 

 

عکاسی فشن و مدلینگ

 

توجه داشته باشید مدلینگ یا عکاسی فشن را با پرتره اشتباه نگیرید. در عکاسی فشن تمامی تمرکز عکاس بر روی نشان دادن محصول به بهترین وجه به بیننده است و نه خود مدل. از مکانهایی که از این نوع عکاسی استفاده های زیادی میکنند میتوان به تولید کننده گان پوشاک، باشگاه های بدن سازی، شرکت های خدماتی، برند های عینک و… اشاره کرد. حال به مطلب بعدی میرسیم. به چه کسی مدل میگویند. اصولا مدل برای انواع زیادی از عکاسی استفاده میشوند. عکاسی پرتره، فشن یا مد، شیوه زندگی، کادر سر و….. شاخه های دیگر. ولی مشخصا اگر درباره مدلینگ مد بخواهم صحبت کنم باید توضیحی درباره یک شخص مناسب و استاندارد برای مدلینگ صحبت کنم.اشخاص بسیار زیادی بخصوص در ایران تصور بسیار غلطی از مدل بودن دارند و با تصور غلطشون اقدام به مدل شدن نزد عکاسانی که هیچ اطلاعی از استاندارد های یک مدل ندارند میشوند. مدل به هیچ وجه نباید دارای عمل زیبایی باشد، این یکی از شروط اصلی برای یک مدل استاندارد است.