فشن
 عکاسی فشن و مدلینگ

عکاسی مد یا فشن و نکات آن در این شاخه از عکاسی تمام سعی عکاس در به نمایش گذاشتن مدفکر طراح نیز دارد. مدل نیز به نوبه خود همین وظیفه را دارد. در ژانر عکاسی مد لباس عکاس باید تا حدی با انواع پارچه و جنس آن آشنایی داشته باشد. زیرا نورپردازی که در نشان دادن بافت و نوع جنس پارچه مورد استفاده قرار میگیرد اهمیت بسزایی دارد. بهتر است قبل از جلسه عکاسی، نوع عکاسی و نورپردازی برنامه ریزی شده باشد. بدین ترتیب عکاس با خروجی و نتیجه نهایی کار کاملا آشنا است. مدل های حرفه ای در زمینه ژست گرفتن آموزش های حرفه ای می بینند. بنابراین عکاس با ژست دادن به مدل زیاد سروکار ندارد. بهترین حالت برای نشان طراحی لباو طراحی آن به دقیق ترین نحو است.