mountain

 

 

عکاسی فشن و مدلینگ

 

این شاخه از عکاسی که به تازگی در ایران فراگیر شده است، به درستی در میان اکثریت مردم و حتی عکاسان جا نیافتاده است! توجه داشته باشید عکاسی مدلینگ و عکاسی فشن را با پرتره و اشتباه نگیرید. در عکاسی فشن تمامی تمرکز عکاس بر روی نشان دادن محصول به بهترین وجه به بیننده است و نه خود مدل.

اصولا ازمدل ها برای شاخه های متفاوتی از عکاسی استفاده می شوند که هر کدام باید دارای ویژگی های خاص خود باشند. متاسفانه خیلی از افراد در ایران با عدم درک صحیح موضوع و شرایط آن خود را مدل می دانند! و به سراغ عکاسانی بی تجربه رفته و که گاها با پزهای مسخره و ... نهایتا به مسیری می روند که در تعاریف جهانی از عکاسی مدلینگ و فشن بسیار فاصله دارد. 

خوشبختانه من سال ها توفیق همکاری با شرکت های حرفه ایی و شناخته شده فشن و مدلینگ بین المللی را در خارج از کشور داشته ام و در این زمینه همکاری با طراحان و تولیدکنندگان پوشاک و... را دارم.