عکاسی پرتره

پرتره داریوش ارجمند توسط سهیل ارجمند


 

عکاسی پرتره، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان عکسبرداری می‌شود.

عکاسی پرتره حرفه‌ایی از تخصصی ترین رشته های عکاسی ایست که علاوه بر دانش فنی نیاز به دید هنری و حتی روانشناسانه دارد.

یک عکاس پرتره حرفه ای با استفاده از تکنیک های عکاسی مثل استفاده صحیح از نور، رنگ ها و ترکیب بندی، عکس های با کیفیتی می گیرد.


این نوع از عکاسی خود شامل انواع مختلفی است:


- پرتره محیطی
- پرتره پرسنلی
- پرتره تبلیغاتی
- پرتره هنری
- پرتره سیاسی
- پرتره خانوادگی و ...