نمونه ویدیو های تبلیغاتی، صنعتی، آموزشی، گزارشی و غیره

 

نمونه فیلمی که به سفارش مشتری برای نمایش در همایش مدیران پریمیوم و در میان سخنرانی ایشان سفارش داده شده بود.

 

 تیزر تبلیغاتی  آموزشگاه سینمایی آبان در بندرعباس ۱۳۹۴

    

 

  نمایش مراسم رونمایی از وبسایت اتومبیل فارسی 

 

 نمونه فیلمی که به سفارش مشتری برای نمایش در همایش مدیران پریمیوم و در میان سخنرانی ایشان سفارش داده شده بود.

   

آنونس فیلم وسوسه به کارگردانی سهیل ارجمند