نمونه ویدیو های تبلیغاتی، صنعتی، آموزشی، گزارشی و غیره

 

نمونه فیلمی که به سفارش مرکز ریباندینگ مو برای نمایش فضای کاری ساخته شده است.

 

 تیزر تبلیغاتی  تور گردشگری عمان 

    

 

آلبوم دیجیتال از نمونه عکس های سهیل ارجمند

 

 تیزر تبلیغاتی  تور گردشگری عمان 

 

 نمونه تدوین دو دوربینه  برای همکار