فهرست مجموعه
عکاسی معماری، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از آثار معماری و ساختمان‌ها عکسبرداری می‌شود.زاویهٔ دید و لنز ویرای
عکاسی معماری، دو فاکتور زاویه دید و نوع لنز مهم اند، زیرا معمولاً آثار معماری بزرگ هستند و عکاس هم نمی‌تواند به اندازهٔ کافی از آن‌ها فاصله بگیرد؛ به همین دلیل لازم است که زاویهٔ دید لنز زیاد باشد، یعنی فاصله کانونی کم باشد تا عکاس بتواند همهٔ ساختمان و بنا را در کادر جا دهد. زمان عکس گرفتن از بناهای مدرن می‌توانید سبک انتزاعی و مدرن‌تری را به کار ببرید، برای این منظور از زاویه‌های غیرمعمول عکس بگیرید یا از لنزهای زاویه باز استفاده کنید تا به پرسپکتیو کاملی برسید. به علاوه چون اکثر ساختمان‌های مدرن به یکدیگر بسیار نزدیک هستند، می‌توان بدون اینکه غیرطبیعی به نظر رسد فقط قسمتی از بنا را نشان داد.
عکاسی معماری داخلی و خارجی - مسجد نصیرالملک شیراز
عکاسی معماری، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از آثار معماری و ساختمان‌ها عکسبرداری می‌شود.
عکاسی معماری داخلی و خارجی، عکاسی از هتل ها
عکاسی معماری، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از آثار معماری و ساختمان‌ها عکسبرداری می‌شود.
عکاسی معماری داخلی و خارجی
عکاسی معماری، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از آثار معماری و ساختمان‌ها عکسبرداری می‌شود.
عکاسی معماری داخلی و خارجی، عکاسی از هتل ها
عکاسی معماری، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از آثار معماری و ساختمان‌ها عکسبرداری می‌شود.
عکاسی معماری داخلی و خارجی، عکاسی از هتل و رستوران
عکاسی معماری، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از آثار معماری و ساختمان‌ها عکسبرداری می‌شود.
عکاسی معماری داخلی و خارجی
عکاسی معماری، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از آثار معماری و ساختمان‌ها عکسبرداری می‌شود.
عکاسی معماری داخلی و خارجی
عکاسی معماری، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از آثار معماری و ساختمان‌ها عکسبرداری می‌شود.
عکاسی معماری داخلی و خارجی
عکاسی معماری، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از آثار معماری و ساختمان‌ها عکسبرداری می‌شود.
عکاسی معماری داخلی و خارجی
عکاسی معماری، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از آثار معماری و ساختمان‌ها عکسبرداری می‌شود.
عکاسی معماری داخلی و خارجی
خانه عباسی کاشان
خانه عباسی کاشان
مسجد شیخ زاید
مسجد شیخ زاید
سقف هتل قصر - ابوظبی
سقف هتل قصر - ابوظبی
هتل قصر - ابوظبی
هتل قصر - ابوظبی
تهران
تهران
عکاسی از هتل و ابنیه
عکاسی از هتل و ابنیه
عکاسیاز نور اتاق هتل
عکاسیاز نور اتاق هتل
عکاسی از هتل و ابنیه تارخی
عکاسی از هتل و ابنیه تارخی
عکاسی از هتل و ابنیه تاریخی
عکاسی از هتل و ابنیه تاریخی
عکاسی از پنجره های ایرانی هتل
پنجره های ایرانی
هتل باغ مشیرالممالک
هتل باغ مشیرالممالک
عکاسی از معماری داخلی هتل مشیرالممالک یزد
عکاسی از معماری داخلی هتل مشیرالممالک یزد
عکاسی معماری داخلی و خارجی از بناها و هتلها
عکاسی معماری داخلی و خارجی از بناها و هتلها
 
 
Powered by Phoca Gallery