عکاسی و طراحی جلد(کاور) سی دی خوانندگان

عکاسی و طراحی روی جلد سی دی

یکی از خدمات ما به هنرمندان موزیسین انجام طراحی و اجرای آرت‌ورک برای جلد سی دی یا دی وی دی و همچنین پوستر آنها است. مسلما یکی از دریچه های ارتباطی شنونده و خواننده کاور سی دی اوست. تصویر روی جلد سی دی یا پوستری که در فضای مجازی قرار می ‌گیرد نشانه شخصیت و هویت اثر و خالق آن است. ما با توجه به محتوای اثر با به کار‌گیری به جای نماد‌ها و نشانه‌ها سعی در بازنمایی روح و هویت اثر خواهیم کرد. نمونه‌ایی که مشاهده می‌کنید کاوری است که برای یکی از هنرمندان موزیسین‌ توسط سهیل ارجمند عکاسی و طراحی شده است.

عکاسی و طراحی روی جلد سی دی